Haltioille uutta juonta Meresiin -- ideointikeskustelu