Fána´kua (Gifler) Coervello, tulkki ja kielitieteilijä